Статии

Миг-Тончо пиниз

Това е от ранните ми години на системен администратор. Илюстрираната топология се намира в обор и представлява следното:

1. UPS

2. Switch

3. Power injector

4. Surge protector

5. 2 бр. адаптери (за захранване на 2 бр. радиа на покрива)

mount

Как се случи:

Сложил съм си аз устройствата бърху една масичка, но видиш ли на собственика на плевнята му пречили.

Селяни прост да да ама не. Нашият герой грабва техниката, една касетка за домати малко сезал и "воала" изкачаме в Fail blog и wall of shame.

PS: техниката работи а и защо да не работи.