Asterisk-Trixbox

 

Asterisk-Trixbox Trunk

 

Работеща (за моят случай ) кофигурация  за SIP TRUNK поставете я в PEER DETAILS , като не забравяйте да да зададете в

REGISTER STRING 35932ххххх:сип паролата(secret)@sip.cooolbox.bg/35932хххххх

PEER DETAILS

[out]
host=sip.cooolbox.bg
username=35932xxxxxx
secret=xxxxxxxxx
type=peer
canreinvite=no
fromdomain=sip.cooolbox.bg
dtmfmode=inband
dtmfmode=rfc2833
fromuser=35932xxxxxx
nat=yes
insecure=port,invite
dtmf=rfc2833
context=from-pstn

ако не сте объркали нещо имате работеща изходяща линия :D