Bash check process

Проверка за работещо приложение в Linux

 

Bash скриптче, което проверява дали процеса е стартиран ако не е го стартира

#!/bin/sh

SERVICE='proba' if ps ax | grep -v grep | grep $SERVICE > /dev/null

then echo "$SERVICE service running"

else echo "$SERVICE is not running"

echo "Starting $SERVICE"

proba test --local-port 0 --pid-file /var/run/proba/pid

fi