Viola M2M Configuration

Постановката е клиенти към VPN концентратор.

Viola 3G е клиентско устройство, което може да се свързва с концентратора Viola M2M и да създава тунел между две отдалечени точки. Предимството на постановката е, че клиента може да бъде поставян зад NAT. Връзката се инициира от клиента, след което VPN-a e така наречения Side-to-Side.

Viola M2M концентратора дава възможност за ограничаване на клиентите до вътршната мрежа посредством защитна стена базирана на IPtables.

L2TP-VPN configuration

Global Settings  
 
Port 1701
Link test interval 60
Reply timeout 20
Enabled Yes

 

 

  PeerInterfaceIP pair (m2mIP:peerIP)RoutingRemote IPNetmaskUsernamePasswordStatusCheck
  arctic1 (no IF) 172.16.0.1 : 172.16.0.2 Tunnel 10.0.6.0 255.255.255.0  user-vpn  pass Active n/a
  arctic3 (no IF) 172.16.2.1 : 172.16.2.2 Tunnel 10.0.8.0 255.255.255.0  user-vpn  pass Active n/a
  arctic2 (no IF) 172.16.0.1 : 172.16.0.3 Tunnel 10.0.7.0 255.255.255.0  user-vpn

pass

Active n/a
  arctic4 (no IF) 172.16.3.1 : 172.16.3.2 Tunnel 10.0.9.0 255.255.255.0

user-vpn

pass

Active n/a

 

L2TP-VPN configuration

 

    Edit peer
    Peer name
    IP pair (m2mIP:peerIP) :
    Routing mode  
    Remote network IP
    Remote network mask
    Username
    Password
    Enable peer?