3CX-VoIP central

Ще започна със създаване на Extension или казано на български абонат.

1.Задаваме номер, на който ще отговаря примерно 110 (в менюто Settings-->Advanced-->Custom Parameters Трябва да е зададено, че вътрешните номера са трицифрени)

2. Задаваме ID и парола.

3. Можем да добавим и име на абоната или офиса, който ще ползва този телефон.

 

Сега е време да създадем Trunk или с други думи външната ни линя, тази с която се свързваме с нашия VoIP доставчик

1. Въвеждаме Authentication ID  даден ни от доставчика

2. Паролата

3. Port identification

4. Указваме към кой вътрешен телефон да бъдат насочвани входящите разговори (може да бъде група, дигитален вход, поща факс и т.н.)

5. Разрешаваме входящите и изходящите разговори през тази линия и указваме колко едновременни разговора могат да се провеждат.