Как да копираме с Robocopy от Windows на NFS споделен ресурс

Грещката която дава при опит да се копира е :

Robocopy ERROR 5 (0x00000005) Changing File Attributes: Access is denied

Какво да направим:

Да добавим опцията  /COPY:DT Внимание ако сте я сложили с DAT задължително махнете A