Подготовка за инсталация на Exchange 2010

1. Отваряме PowerShell от тук  Start >> All Programs >> Accessories >> Windows PowerShell >> Windows PowerShell. Хубаво е да е с админски права

2.Стартираме следната команда: Import-Module ServerManager

3. За типична инсталация с  Client Access, Hub Transport и Mailbox roles стартираме следните команди: Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

4.Инсталираме  Exchange 2010