Exchange Anty-spam filter

Можем да ползваме вграденият в exchange спам филтър. Как става това:

1. инсталираме скрипт, който е създаден при инсталацията на exchange намира се в

 

%system drive%/Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts folder  

името му е AntispamAgents.ps1

инсталира се с командата   след като сте в описаната по-горе директория .\install-AntispamAgents.ps1

рестартирате Microsoft Exchange Transport сървиса с командата  Restart-Service MSExchangeTransport

2. за да работи коректно трябва да зададете IP адреса/и на exchange сървъра или ако са няколко на всичките. Това става с командата

Set-TransportConfig -InternalSMTPServers 10.0.0.10,10.0.0.11

Изглед на секцията след инсталацията.