Създаване и разпространение на image с

Norton Ghost.

Norton Ghost e съставена от два модула – клиент и сървър.

Подготовка на компютъра - донор .

След пълното завършване на инсталацията на ос, програми и прилагане на нужните настройки, нашия компютър е почти готов да бъде „изсмукан“ и превърнат в image за разпространение. Задължително, преди това да стане, трябва да се изпълнят следните условия.

-         IP – aдреса на донора трябва да е по DHCP. (ako не е така и имиджа бъде деплоинат на няколко компютъра ще стане голяма каша)

-         Компютъра - донор да бъде изкаран от домейна.

-         Препоръчително е всички потребителски профили да бъдат премахнати, а temp директориите почистени.

Подготовка на сървъра за „измукване “ на image от компютъра донор.

Сървърната част на Norton Ghost (Ghost cast server) може да бъде инсталирана на всеки един компютър. Тя предлага два основни режима на работа: Restore image & Greate image. В случая ще настройваме сървъра на режим Greate image, даваме значещо име на сесията и посочваме къде да бъде поставен готовия image. Радио бутона ни дава възможност изберем опция „Disk or partiton. В нашия случай избираме „Disk.Чрез бутона „Accept Clients поставяме сървъра в режим на готовност.

 

 

Създаване на image.

Стартираме компютъра- донор под „временна “ операционна система. Най-подходяща е MiniWindowsXP стартиран от HirenBootCD. По този начин може да направим пълен image на целия hard disk. Веднъж стартирана временната операционна система ни дава възможност да стартираме мрежова връзка, а в набора от вградени програми на HBCD има “Ghost” (client) което ни улеснява максимално.

 

 

Стартираме Ghost32 и ако всичко с мрежовата връзка е наред прозореца трябва да изглежда така (ако има само local най-вероятно има проблем с мрежовите драйвери):

 

 

Избираме опцията „GhostCast и след това „Unicast“. Въвеждаме името на сесията (която сме стартирали по- рано) и IP-adresa сървъра. Връзката до сървъра става за няколко секунди. В следващия прозорец ще ни бъде предложено кой дял от хардиска да „изсмучем“. В нашия случай, това е без значение защото сървъра е настроен да изсмуче целия диск. На следващия прозорец имаме възможност за компресиране на бъдещия image.

 

 

След като направим избор, последния прозорец ни пита дали искаме да продължим със създаването на image – съгласяваме се.
Връща ме се на сървъра и виждаме, че компютъра донор е свързан и опцията “send “ сървъра е активна. С натискането на бутона започва изсмукването.

Възстановяване на image.

Процедурата по възстановяване е подобна на процедурата на създаване.
Отново стартираме сървъра, но този път избираме „Restore image“, посочваме къде е създадения вече image, задаваме име на сесията, избираме да възстановим целия диск и поставяме сървъра в режим на готовност с бутона „Accept clients.

Стартираме клиентските компютри (тези, на който ще „наливаме“ image-a) по начина описан по –горе (за стартиране на компютъра-донор).

 

 

Ако ще деплойваме image-a на няколко компютъра едновремнно, е по- удачно да изберем опцията „multicast“ (unicast също ще работи, но по- бавно).

 

След стартиране на опцията и свързване с сървара, диска на hiren може да бъде изваден и ползван за стартиране на друг клиент. След като всички клиенти са свързани (в сървърна част се появява инфорамация за всеки един) може да бъде даден старт на разпространението на image-a.

При успешно приключане на процеса, компютрите са готови да бъдат използвани. Необходими са само някой довършителни настройки:

-         Трябва да се промени името на компютъра.

-         Компютъра трябва да се пресъедини към домейна.

 

ВАЖНО!!!

Image, създаден с Ghost, може да бъде деплойнат само на компютър със същатата hardware-на конфигурация !!!