Pic to AD/Outlook

 

Pictures to Active Directory&Outlook

 

 

1. Създава се папка Pic някъде на домейн контролера.

2. В нея две подпапки Source и Processed. В Source се поставят снимките. Задължително е снимката на User-a да е със същото име, като ноговия акаунт в Active Directory.

Пимер:

User: ivan.ivanov снимката трябва да е ivan.ivanov.jpeg

3. Друго изискване е снимката да под 100кб и да e в .Jpeg формат. 

4. Копира се файла Pic2AD.exe в папката Pic и се стартира. Можете да изтеглите файла от тук.

 

След като се изпълни точка 4 успешно добавените снимки в AD сами се местят в Processed.