Windows Memory

Memory performance

 

Имаме 2GB RAM  и машинката ни ползва само 2GB Virtul memory.

Когато ползваме приложения като SolidWorks, Autocad  и прочие, трябва да променим стоиността по подразбиране от 2 GB на 3 Gb

Как става това: