Windows Regedit

Аutologon windows7 в домейн

 

regedit :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

създават се следните String Value (REG_SZ) ако липсват ако ги има само се редактират:

DefaultUserName Въвеждаме user name

DefaultPassword Въвеждаме парола 

DefaultDomainName въвеждаме домейн 

AutoAdminLogon променяме стойноста на 1 ако е 0

Рестартираме !